Kurser
  Kurs Kursort Datum & Tid Anmäl senast Pris Platser kvar

IT-säkerhet och sårbarhet - Hur ser kommunernas krisplanering ut?

Lund

Datum: 2019-03-21
Tid: 14.00-16.30

2019-03-14

Gått ut

Boka

Skollagstiftningens uppdrag till skolans kommunala huvudmän och profession

Lund

Datum: 2019-04-12
Tid: 14.00-16.30

2019-04-05

Fler än 10

Boka

Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor- Hur hittas, utvecklas och engageras talanger

Lund

Datum: 2019-05-09
Tid: 14.00-16.30

2019-05-02

Fler än 10

Boka

Kommunala koncerner-vilka motiv finns och hur styrs de?

Lund

Datum: 2019-05-16
Tid: 14.00-16.30

2019-05-09

Fler än 10

Boka

Uppföljning för lärande och kvalitetsutveckling i vården

Lund

Datum: 2019-05-21
Tid: 14.00-16.30

2019-05-14

Fler än 10

Boka

KEFU Intresseanmälan

Lund

Datum: 2050-12-31
Tid:

2050-12-31

0

Fler än 10